Відповідно до ст.50 Закону України «Про освіту», вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами) 04.04.2018 у відділі освіти відбулася атестація 56 педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.

Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації були такі: стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення їх престижу і авторитету; визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді та рівню кваліфікації.

Атестація здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності. Методичною радою районного методичного кабінету було надано експертні оцінки роботи педагогів у міжатестаційний період.

За результатами атестації комісією ІІ рівня присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 16 особам, атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 25 осіб, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 11 особам, на відповідність – 6, присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» 2 особам, на відповідність – 3, присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» 1 особі, на відповідність – 4, присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист» 3 особам, на відповідність – 1. Атестовано на відповідність займаній посаді 14 керівних кадрів.

Відділ освіти вітає колег із успішним проходженням атестації. Бажає міцного здоров’я, сімейного благополуччя, творчого натхнення та професійних успіхів!

 

Перемикач версій