Річний звіт 2017 року (апарат загальний)

 

Баланс на 1 січня 2018 року
(1дс баланс)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2017 рік 
(2дс)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2017 рік
(3дс)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2017 рік
(4дс)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс_1_3)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс_4_5)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс_6_7)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс_8_10)
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс_11)
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс_12)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(Ф.2 зведена)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(Ф.2.1)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(Ф.2.2)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
за 2017 рік

(Ф.4.4 КПК1)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 року
(Ф.7(зф) зведена)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 року
(Ф.7(сф) зведена)
Пояснювальна записка за 2017 рік
(Д10)
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 р
(Д12)
Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2018 р  
(Д13)
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 р   
(Д14)

Річний звіт 2017 року (апарат субвенція)

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(Ф.2.1.)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2017 рік
(Ф.7(ЗФ).1)


Річний звіт 2017 року (місцевий)

 

БАЛАНС на 1 січня 2018 року
(1дс баланс)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2017 рік
(2дс)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2017 рік
(3дс)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2017 рік
(4дс)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс(1-3))

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс(4-5))

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс(6-7))

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс(8-10))

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс(11))

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік
(5дс(12))

Звітпро надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(Ф.2.3.звед)

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(Ф.2.1)

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(Ф.2.2)

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(Ф.2.3(2))

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(ф.2.3(3))

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(ф.2.3(4))

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(ф.2.3(5))

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(ф.2.3(6))

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(ф.2.3)

Звіт пронадходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
(ф.2.4)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік
(Ф.4.1звед)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік
(Ф.4.1кфк 1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік
(Ф.4.1кфк 2)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік
(Ф.4.2звед)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік
(Ф.4.2кфк 1)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік
(Ф.4.2кфк 2)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
за 2017 рік

(Ф.4.3звед)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
за 2017 рік

(Ф.4.3кфк 1)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
за 2017 рік

(Ф.4.3кфк 2)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
за 2017 рік

(Ф.4.3кфк 4)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 р.
(Ф.7(ЗФ)звед)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 р.
(Ф.7(СФ)звед)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 р.
(Ф.7(СФ).1)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2017 рік
(д.10)

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 р 
(Д12)

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2018 р  
(Д13)

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 р   
(Д14)

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами,
за 2017 р.

(Д19)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за 2017 рік
(Д22)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”, на 1 січня 2018 р.
(Д28)

Перемикач версій